Lærer, guide, motivator og rådgiver - det handler om å skape mindre avstand mellom studenten Sondre Rekdal Fiskerstrand (23) og næringslivet. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)
PUBLISERT: 17. oktober 2018

Et innblikk i hva det handler om i næringslivet

Sondre Rekdal Fiskerstrand (23) fra Ålesund studerer økonomi med spesialisering i finans ved Handelshøgskolen ved Nord universitet. Gjennom mentorprogrammet ved skolen kom han i kontakt med Hundholmen Byutvikling og Morten Jakhelln.

– Jeg skal være Sondres mentor framover, og jeg engasjerer meg i dette fordi jeg mener det er viktig å slippe de unge til. Jeg husker selv tiden som student og vet at det kan være vanskelig å både forstå og forholde seg til næringslivet. I tillegg til å få et innblikk i hva mye handler om, så er nettverksbygging viktig, sier Jakhelln.

Det dreier seg om personlig utvikling, dialog og det å få innsikt i forholdet mellom skolebenkens teori og næringslivets praksis.

– Jeg fikk nylig være med på et møte mellom Hundholmen Byutvikling og banken. Jeg lærte da hvordan forholdet mellom bank og bedrift foregår, hvordan finansieringen diskuteres og hvordan det kommuniseres. Samtidig får jeg relatert det jeg lærer på skolen til «det virkelige liv», smiler Sondre.

 

​Mentorprogrammet er et satsingsområde ved handelshøgskolen som skal bidra til å koble studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet sammen med ledere fra norsk næringsliv. Fremover vil Sondre Rekdal Fiskerstrand diskutere karrière og personlig utvikling med Hundholmen Byutviklings Morten Jakhelln. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Bekrefter skolebenkens relevans

Mentorprogrammet er ment å skulle redusere eventuelle forventningsgap mellom studenter og næringsliv, både knyttet til kompetanse, roller, krav og yrkesmuligheter.

– Det er viktig å få bekreftet at det vi lærer på skolen er relevant, at jeg blir trygg på den kunnskapen jeg har fått og at jeg vet at jeg faktisk kan bidra der ute i næringslivet, sier 23-åringen.

Varigheten av mentorprogrammet er fra høst til vår. Deretter er det opp til Sondre og Morten om relasjonen mellom dem skal avsluttes eller opprettholdes.

– Jeg har vært i Bodø i fire år nå, og har hele tiden sett at det skjer mye spennende. Det motiverer og inspirerer, og jeg kunne gjerne tenkt meg å bli værende, sier sunnmøringen som er oppvokst i Ålesund.

– Flytter man fra Sunnmøre til Nord-Norge, ja da har vi mye spennende på gang. Er det en liten sjanse for at du blir værende her, da skal jeg virkelig gjøre en stor innsats som mentor. For jeg er opptatt av at unge folk skal se mulighetene i Bodø, smiler Morten.

 

Den profesjonelle samtalen

Å være mentor handler om å bidra til refleksjon, gi innsikt, fremme mestring, løsningsfokus og utvikling.

– For min del handler mentorrollen om å gi velmenende råd, være til disposisjon for de spørsmål som Sondre måtte ha og være en døråpner til arbeidslivet. Det var veldig artig å ha han med på møtet med banken, for deretter å høre at måten vi gjør ting på er i tråd med det han lærer på skolen, sier Morten.

Han tror det å ha en mentor i studieforløpet vi gi en større trygghet, og at det gjennom denne tryggheten oppstår mestring som igjen gjør det lettere beherske arbeidslivet når det blir tid for å forlate skolebenken.

– Det største gapet mellom studieforløpet og selve arbeidslivet er nok det å kjenne på trygghet. Derfor er det viktig at næringslivet strekker ut en hånd. Vi trenger å rekruttere for å få verden videre, og vi som arbeider i dag skal erstattes. Det er vel det å redusere avstanden mellom studenten og næringslivet dette handler om til syvende og sist. Så jeg ser fram til å bli enda bedre kjent med Sondre, avslutter Morten.

 

Hudya – forenklet hverdag for folk flest

Hudya handler om å forenkle tradisjonelle forbrukertjenester og samle dem på ett sted. – Tjenester…
Les mer