Standarden på kontoret til Husbanken i Bodø henger på veggen. Det handler om å være den beste utgaven av deg selv. - Vi har et godt miljø på kontoret forteller seniorrådgiver Stina Sønvisen og regiondirektør Andree Grundstad Meby. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)
PUBLISERT: 1. februar 2018

En bank med hjertet i hånden

Arbeidshverdagen i Husbanken handler om å gi mennesker muligheten til et trygt sted å bo. – Det er et stort og viktig samfunnsoppdrag, sier regiondirektør Andree Grundstad Meby i Bodø.

Husbankens jobb er å sette statens boligpolitikk ut i livet. Kontoret i Bodø, som ligger i Jakhelln Brygge, huser 39 ansatte med to hovedoppgaver: Å drive det regionale boligsosiale arbeidet rettet mot kommunene, og å ivareta nasjonale, administrative oppgaver.

– Vi har to seksjoner som jobber med å påvirke kommuner og bygge-bransje til å skape flere og bedre boliger. Vi veileder i prosessene, samt behandler søknader om lån og tilskudd, forteller Meby.

Husbanken Bodø skiller seg fra de øvrige regionskontorene fordi nasjonale oppgaver er lagt til byen.

– Kontoret har tre seksjoner som ivaretar administrative oppgaver på vegne av hele Husbanken sentralt. Det dreier seg om økonomi, budsjett, lønn, postmottak, arkiv og kvalitetsarbeid, forklarer Meby.

På kontoret i Jakhelln Gården har regiondirektør Andree Grundstad Meby god utsikt. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Bedre velferd

Husbanken får årlige tildelingsbrev etter at statsbudsjettet er klart. Regjeringen kommer med føringer for hvordan de tildelte statlige midlene skal brukes. Formålet er at alle mennesker skal ha mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig, og være en del av et trygt bomiljø og lokalsamfunn.

– Myndighetenes boligpolitikk kan endre seg med skiftende regjeringer og endrede behov. Vårt oppdrag er å bruke ressursene vi forvalter effektivt, og i samsvar med politiske ønsker. I 2018 er barn og unge en målgruppe vi skal arbeide for i samsvar med den nasjonale strategien «Bolig for velferd» (2014-2020), forteller regiondirektøren.

Fem departementer står bak strategien som samler og samordner det boligsosiale arbeidet frem mot 2020.

– Målet er å skape bedre betingelser for mennesker som sliter med å skaffe seg et godt og trygt sted å bo. Det kan for eksempel handle om å hjelpe barnefamilier å flytte fra leid bolig til eid bolig gjennom å bruke ordninger som startlån og/eller tilskudd til etablering, forklarer Meby.

 

Veilede kommunen

 Det er kommunene som har ansvar for å planlegge og utvikle gode bomiljøer for å forebygge at folk blir vanskeligstilte.

– Vår viktigste oppgave er å legge til rette for at kommunene blir i stand til å bosette sine vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi inngår tett og forpliktende samarbeid med de kommunene som har de største boligutfordringene, prioriterer disse, og forsøker å være så nært innpå livet i disse kommunene som overhodet mulig. De får dra nytte av vår kompetanse, og våre økonomiske virkemidler som lån og tilskudd, forteller Meby.

Husbanken Bodø samarbeider også med andre etater regionalt, som kriminalomsorgen, NAV, helsedirektoratet, fylkesmannen, hjelpemiddelsentralen, barne-, ungdoms og familieetaten, og integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det handler om sykehjemsplasser, tilrettelagte boliger for folk med funksjonshemminger, mennesker som sliter med rus og psykiatri, folk i sårbare overganger i livet og studentboliger. Men det handler også om boligmarkedet generelt.

– Hvis det ordinære boligmarkedet fungerer godt, vil det også bli enklere for kommunene å hjelpe de som sliter med å finne, og beholde en bolig. Vi har virkemidler og kompetanse som hjelper kommunene å tenke helhetlig og langsiktig for å løse boligproblematikk. For eksempel hvis det blir flere studentboliger et sted, så vil det frigjøre leiligheter og gjøre dem tilgjengelige for andre grupper, sier Meby.

 

For regiondirektør Andree Grundstad Meby i Husbanken i Bodø er det viktig å gjøre det man kan for å tilrettelegge for vanskeligstilte på boligmarkedet. (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Kompetanse over år

En viktig del av Husbankens arbeid er å få etablert flere utleieboliger. Også private aktører kan få gunstig finansiering i Husbanken, men da må de inngå en avtale med kommunen om at den får disposisjonsrett til over 40 prosent av leilighetene i prosjektet. Disse boligene skal brukes til vanskeligstilte på boligmarkedet. Resten av boligene kan leies ut i det ordinære utleiemarkedet.

– Tre private aktører har inngått slike avtaler med Bodø kommune, og i løpet av to år skal nesten 200 utleieboliger etableres. Av disse får kommunen tilgang til 77 nye boliger for vanskeligstilte, forklarer Meby.

Han forteller at Husbanken har bygget en kompetanse for å forstå kompleksiteten i samfunnsbildet gjennom mange år. At pengesekken tildeles årlig, og at størrelsen på den og de ulike postene, kan endre seg utfra endrede politiske prioriteringer. Likevel er Husbanken opptatt av de langsiktige perspektivene.

– Kommunene må legge planer for hvordan de skal løse sine boligutfordringer i fremtiden. Gjennom statistikk og beregninger er det ofte mulig å forutse hvor mange som kommer til å trenge bolig i et samfunn i årene som kommer. Uansett hvilken politisk farge kommunen har, så oppfordrer vi dem til å bestemme seg for hvilke rolle de vil ta i boligpolitikken. Markedskreftene alene løser sjelden de sosiale problemene i et samfunn – de trenger gjerne et lite puff i riktig retning, sier kommunikasjonsrådgiver Stina Sønvisen i Husbanken.

 

Samfunnsoppdraget står sterkt

De som jobber i Husbanken er veldig opptatt av samfunnsoppdraget om å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet. Kunsten er å forstå sammenhenger, gjerne gjennom statistikk. Se fremtiden i et perspektiv, som for eksempel at flere eldre setter omsorgssektoren under press, samtidig som de eldre selv ønsker å kunne bo hjemme lengst mulig. For å få Husbank-finansiering må derfor boligene være miljøvennlige og universelt utformet.

– Det er viktig at det bygges boliger som skal kunne brukes av alle, uansett alder og funksjonsnivå. Hvis boligen er tilrettelagt, slipper en å flytte hvis en får redusert bevegelighet eller andre helseproblemer. Klarer folk seg selv i hjemmene sine, avlaster dette omsorgssektoren, og skaper samtidig følelse av mestring og verdighet, sier Meby.

Å planlegge for fremtida er med andre ord god samfunnsøkonomi. Og at en bolig er universelt utformede gjør den funksjonell for alle – både for dem som har nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne og for dem som plages av astma og allergi. Den har enkel og trinnfri adkomst fra parkeringsplass til inngangsdør, godt synlig hovedinngang, romslig bad, praktiske romløsninger og et sunt innemiljø som gjør dessuten hverdagen lettere for alle.

– Bor du i ei blokk er heis et eksempel på et gode for alle. Se for deg at du har tråkket over på løpeturen, er gravid i niende måned, at du skal opp i åttende etasje med unger, barnevogner og handleposer, så skjønner du hva vi mener, smiler Sønvisen.

De ansatte i Husbanken i Bodø møtes gjerne til lunsj eller for en kopp kaffe før dagen starer i fellesarealet. på veggen står det klart med stor skrift: «Alle skal kunne bo godt og trygt». (Foto: Christine Karijord/Hundholmen Byutvikling)

 

Mye å være stolt av

For de ansatte i Husbanker er det stort å være med på å skape prosjekter som endrer menneskers liv til det bedre. Ett eksempel er Sølvsuper helse- og velferdssenter som tilbyr både sykehjemsplasser, dagtilbud for eldre, og døgntilbud til multifunksjonshemmede barn og unge voksne. Et annet er Foyer Bodø. Det er et botilbud for unge mellom 16 og 23 år med vekt på botrening, økonomi, dagtilbud, fritid, helse og nettverk, som er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

– Foyer-modellen er helt unik. Den er tuftet på en modell fra utlandet som egentlig er privat og basert på frivillighet. Her har vi fått den inn under et velferdssystem. Det gir stor inspirasjon å få være med på noe slikt. Sammen med Bodø kommune har vi virkelig utfordret systemet og det vi trodde var mulig å få til, smiler Meby.

– Her vet vi at ungdommer, som har behov for litt ekstra støtte, får veiledning, og en tryggere start på voksenlivet, sier Sønvisen.

Flere av Husbankens virkemidler er brukt. Prosjektet har fått både grunnlån, tilskudd til utleieboliger og kompetansetilskudd. Og for den enkelte beboeren kan bostøtte være aktuelt – og kanskje startlån når de skal flytte for seg selv.

– Poenget er å se Husbankens ordninger i sammenheng, og bruke mulighetene som finnes, sier Meby.

Og det er nettopp slike prosjekter som skaper stolthet, gir arbeidsdagen mening, og ikke minst en bevissthet rundt Husbankens samfunnsoppdrag.

 

Nøkkelen til en god arbeidsplass

I femte etasje i Jakhelln Brygge er det godt å jobbe. Arbeidsmiljøet i Husbanken er trivelig og fylt med humor. Lunsjplassen er fargerik og det er lagt opp til å spise sammen. På veggen henger visjonen: ”Alle skal kunne bo godt og trygt”.

– For det første jobber vi i lokaler som er veldig fine. Vi er litt bortskjemte, smiler Meby.

Han forteller at Husbank-gjengen er flink til å feire, både suksesser, og – ikke minst – runde bursdager.

– Vi har mange faste ting vi gjør, og vi vedlikeholder arbeidskulturen. To ganger i året inviterer vi pensjonerte ansatte på kake og sosialt samvær. På morgenen tar vi oss gjerne en kaffe, og starter dagen med å prate litt skit, ler Meby.

For hvordan tar man vare på de ansatte, skaper et godt miljø over tid? Jo, man skaper sosiale pusterom, og prøver å unngå å bli selvhøytidelig, på tross av å være en byråkratisk og statlig etat.

– Vi er nøye med å spre informasjon, har infoskjermer og lar alle ansatte få del i det som skjer. For oss er det viktig å ha en god involverings-kultur, og vi tar aktivt del i det som skjer nasjonalt i Husbanken. Vi er bevisst på å snakke sammen om hvordan vi har det, og ikke minst sitter humoren løst. Det er viktig, sier regionsdirektøren.

– Ja, faktisk så er vi pålagt å bruke humor, smiler Sønvisen, mens hun titter bort på plakaten «Vår standard» – hvor huskeregler for god intern kommunikasjon er listet opp.

 

 

 

 

 

 

Hudya – forenklet hverdag for folk flest

Hudya handler om å forenkle tradisjonelle forbrukertjenester og samle dem på ett sted. – Tjenester…
Les mer