Tolder Holmers vei 4

Kombinert bygg med båtverksted og kontorfasiliteter. Verkstedbygget ble oppført i 1975. I 2002 ble det oppført et nytt anlegg for båtopptak og tomtearealet ble øket ved utfylling mot sjøen. Ombygging og oppføring av nytt butikk- og lagerlokale ble ferdig i 2003.

I første etasje finner vi Jakhelln båt, mens i andre etasje er det kontorlokaler.

Areal (BTA):
1300

Byggeår:
1975/2003

Type lokale:
Kontor, butikk, verksted

Slider

- Noen ganger er det godt å ha en å snakke med

Å være mentor handler om å utvikle og motivere mennesker gjennom egen erfaring og viten.…
Les mer