Morten Chr. Jakhelln, administrerende direktør/CEO i Hundholmen Byutvikling. (Foto: Jan Wasmuth)
PUBLISERT: 12. oktober 2017

Årets statsbudsjett – bedre tider

Regjeringen reduserer selskapsskatten fra 24 til 23 prosent i statsbudsjettet for 2018. -Regjeringen ønsker å bedre skatteordninger for næringslivet – det er positivt, sier Direktør Morten Christian Jakhelln.

–  Regjeringen gir skattelettelser som fremmer vekst og investeringer i norske arbeidsplasser. Vi senker skattesatsene for personer og bedrifter og vil gjøre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Regjeringen gjennomfører sentrale deler av skattereformen som et bredt Stortingsflertall ble enige om i fjor. Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer, og verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler i formuesskatten økes fra 10 prosent til 20 prosent.

I tillegg foreslår regjeringen fritak for eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Regjeringens forslag til skatteopplegg gjør det mer lønnsomt for næringslivet å investere i og skape nye arbeidsplasser i Norge.

– Det er positivt at det blir mer lønnsomt å investere i Norge, og at norsk næringslivs konkurransekraft styrkes. Samtidig reduseres faren for at selskaper flytter skattbare overskudd ut av Norge. Dette positivt for norsk næringsliv, sier Jakhelln.

 

Bedre tider

Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over. Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp.

– Det er ikke lenge siden oljekrisen rullet inn over oss. Nå går det mye bedre. Vi selger biler, vi bygger og bankene er begynt å låne ut penger igjen, sier Jakhelln.

Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, heter det i en melding fra Finansdepartementet.

– Dette er bra for Norge, Bodø og oss som vil være med å bygge byen. Ikke minst for Bodøs 100-års prosjekt «Ny by – ny flyplass», sier eiendomsutvikleren.

 


FAKTA – SKATTEFORLIKET

  • I mai 2016 ble det inngått et bredt skatteforlik på Stortinget. Det viktigste for folk flest, var at det ble enighet om at skattesatsen på alminnelig inntekt skal settes ned til 2 posent i 2018.
  • I oktober 2016 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Etter budsjettfremleggelsen måtte regjeringen forhandle med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti for å få flertall for 2017-budsjettet.
  • Først i begynnelsen av desember i fjor ble regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet enige om statsbudsjettet med de borgerlige støttepartiene i en budsjettavtale, og det ble i den forbindelse gjort diverse endringer av opprinnelig forslag til statsbudsjett.
  • Budsjettforliket innebar at det ble flyttet på totalt 7,3 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Nå skal næringslivet bidra til bedre levekår i Bodø

Bodø kommune inviterer nå næringslivet til et samarbeid for økt trivsel og redusert sykefravær i…
Les mer